Hakkımızda

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Tarih boyunca kadim medeniyetimizin bize öğrettiği değerlerin yaşatılması.

Mazlumun yanında olmak amacıyla kalıcı projeler üretmek.

Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet vb. sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, esir düşmüş insanlara din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeden ulaşmak.

Zulme uğramış tüm insanlara ihtiyaçları olan insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların mahrum kaldıkları temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, insani diplomasi çalışmaları yürütmek.

Yaşanan her türlü mağduriyetlerle mücadele etmek için ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

Savaşlar, felaketler, hastalıklar, salgınlar, afetler gibi nedenler ile ailesini kaybetmiş yetimlere hamilik ederek hayata kazandırmak.

Afet  ve savaş hallerine hazırlıklı olarak, ihtiyaç anında sıkıntılı bölgeye acil olarak ulaşmak.

Zulme uğrayan insanların onur ve itibarını da korumaları için uluslararası politikalara etki etmek.

Kime yardım sorusuna, ihtiyacı olan herkese diyebilmek.

Zulme uğrayan insanların onur ve itibarını korumak amacıyla ulusal yada uluslararası tüm mecralarda sivil toplum çalışmaları ile mücadele etmek.

Kurumca yapılan bütün çalışmaları şeffaflık ve denetlenebilir şekilde yürütmek.

VİZYONUMUZ

​Mavi Marmara, dünyanın neresinde olursa olsun, savaş, tabii afet vb. sebeplerle mağdur olmuş; yaralanmış, sakat, aç veya açıkta kalmış, zulme uğramış tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli girişimlerde bulunmak üzere kurulmuştur. 31 Mayıs 2010 yılında Gazze’de abluka altında bulunan Filistin halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmış olan Gazze Özgürlük Filosunda bulunan Mavi Marmara işgalci İsrail Devleti’nin saldırısına uğramış 10 insani yardım gönüllüsünü katletmiş ve Gazze’ye insani yardım ulaşmasına engel olmuştur.

Filonun dönüşünden 6 ay sonra kurulan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği mağdur olmuş ve ağır yaralı yolcular dahil olmak üzere tüm Dünya’da savaşlar, işgaller, adaletsizlikler ve doğal afetler nedeniyle mağdur olmuş insanlara her konuda maddi ve manevi destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Temel insan hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılmış toplumlar için, bireylerin özgürlüklerine yeniden kavuşmalarını sağlamak amacıyla bilinç oluşturma, yapılan haksızlıkları ortaya çıkararak bu haksızlıkların giderilmesini sağlamaya yönelik tüm sivil toplum faaliyetlerinde bulunmayı amaçlıyoruz.

İnsanlar vasıtasıyla yada doğal afet, savaş vb. gibi nedenlerle mağdur duruma düşmüş insanlara, yaşamlarını idame ettirebilmesi için ihtiyaçları olan insani yardımları yaparak, çocuklarımızın eğitim görmelerine yardımcı olarak, gençleri geleceğe hazırlayarak, insanca yaşamalarını sağlamak amacıyla insani yardım faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz.


Paylaş

"DESTEK OL!"

Web sitemizden online bağış yapabilirsiniz